Een didactisch onderzoek is bij het maken van een Plan van Aanpak voor een hoogbegaafde leerling altijd nodig. Bij een didactisch onderzoek wordt er getoetst en gekeken naar de resultaten voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en lezen. Als het niveau van kennis van de leerling niet is vastgesteld kan er simpelweg nooit een goede start gemaakt worden met een passende begeleiding. Een didactisch onderzoek kan op school afgenomen worden, meestal door de IB (Interne Begeleider).

Als school het niet noodzakelijk vindt te toetsen of als om andere redenen niet op school uitgevoerd wordt of kan worden, dan kan Happy2school een dergelijk onderzoek afnemen.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de groep waar het in zit kan bepaald worden hoever er waarschijnlijk 'doorgetoetst' moet worden. Een kind van 6 jaar in groep 3 zal minder tijd met het maken van de diverse toetsen kwijt zijn dan een kind van 11 jaar in groep 7. Voor een groep 3 leerling kunt u rekenen op ca. 2 uur, voor een groep 8 leerling op ca. 5 uur.

Van de toetsresultaten wordt een schriftelijke rapportage gemaakt en er wordt ook een advies uitgebracht. Er kan op uw verzoek een schoolbezoek plaatsvinden om de resultaten op school te bespreken en een Plan van Aanpak te maken.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt een mail sturen naar: :
info@happyschool.nl