Happy (plus) klas

Wij spreken vaak ouders van kinderen van bovengemiddeld, (hoog)begaafd niveau die ondanks de goede bedoelingen en zorgen van de school niet laten zien wat ze in huis hebben. Ze presteren onder hun kunnen. Van relatief onderpresteren: goed meekomen maar niet laten zien tot wat ze werkelijk in staat zijn, tot absoluut onderpresteren: leerlingen die onder het gemiddelde presteren, tot kinderen bij wie het welzijn in gedrang komt. Zij dreigen depressief te worden, vertonen ongewenst gedrag, dreigen uit te vallen op school.

Door een kind te laten deelnemen aan de Happyklas (verrijkingsklas) komen kinderen op een plek waar ze uitdaging vinden, leren leren en leren denken, wordt contact met peers mogelijk (ontwikkelingsgelijken ), leren omgaan met elkaar, leren samenwerken, leren doorzetten, … Wij willen kinderen laten ondervinden dat leren leuk is, dat begaafdheid een gave is, dat hun leven in hun eigen handen ligt. We willen een plek waar deze kinderen zich thuis kunnen voelen, waar ze gehoord worden met hun kleine en grote problemen. Een plek waar ze elkaar vinden, elkaar ontmoeten. Wij willen hun mentor, coach en begeleider worden en hen enthousiast en gemotiveerd maken en houden door zelf een voorbeeld te zijn en ze raad en advies te geven in het leren.

Aandachtspunten in het onderwijs binnen de verrijkingsklas:

  • Ontmoeten van ontwikkelingsgelijken
  • Samenwerken
  • Leren van elkaar
  • Leren-leren middels uitdagingen
  • Omgaan met frustratie
  • Zelfreflectie
  • Onderzoeken; hoe vind ik een antwoord op mijn vraag

De doelen van de Happyklas zijn:

1. De leerlingen zitten lekker in hun vel
Leerlingen zijn blij en gaan met plezier naar de happyklas en school toe, dit betekent niet dat ze alles leuk vinden maar dat ze een positief beeld hebben van zichzelf, van school, van de happyklas en hun plek daarin.

2. Leerlingen zijn productief
Leerlingen presteren op een niveau dat bij hun cognitieve en sociaal emotionele capaciteiten hoort. Ze zijn zich bewust van hun talenten en hoe die in te zetten. Ze zijn in staat om met frustraties en uitdagende stof om te gaan. Ze zijn voorbereid op de eisen die in het middelbaar onderwijs aan ze gesteld worden.

3. Leerlingen halen plusdoelen
De plusdoelen zijn gericht op het aanleren van vaardigheden. De belangrijkste vaardigheden zijn: jezelf motiveren, omgaan met overtuigingen, geheugen gebruiken, zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met frustraties, het opsporen en oplossen van hiaten.

Deze plusdoelen halen we met behulp van plusmateriaal wat we selecteren als middel om bovenstaande vaardigheidsplusdoelen te bereiken.

Het uitgangspunt is: er is niets mis met het kind, maar het is wel anders dan de meeste kinderen. Met dat anders-zijn moet het kind leren omgaan. Hierin willen wij in de begeleiding een bijdrage leveren. Fundamenteel hierin is het opbouwen van een sterk en positief zelfbeeld. Het is van belang dat het kind zichzelf beter gaat begrijpen en zichzelf gaat accepteren en waarderen zoals het is.

Voor elk kind ziet een traject er weer anders uit, maar de basis van elke begeleiding is:
* ruimte voor het kind om zichzelf te zijn;
* acceptatie van het kind als persoon;
* waardering van het kind (niet alleen van zijn prestaties);
* aanmoediging en ondersteuning van alle pogingen;
* vertrouwen in de vermogens van het kind.

Werkvormen die gebruikt worden zijn heel divers en kunnen o.a. zijn:
* gesprekken / filosoferen
* denkopdrachten / creatief denken
* spelsituaties / drama / rollenspel
* creatieve opdrachten
* leer- en denkspellen
* werkstukken / presentaties

De Happyklas is er voor kinderen vanaf 6 jaar. Het betreft een periode van 6 weken, elke vrijdagochtend van 9.00 -11.00.

Wellicht volgt later ook een Happyklas voor kinderen van 4 tot 6 jaar.

Wanneer u denkt dat de Happyklas een uitkomst is voor uw kind, neemt u dan contact op via: info@happyschool.nl

Voor scholen, directies, stichtingen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden:
Er bestaat een mogelijkheid om op locatie een Happy (verrijkings)klas te starten op contract basis.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met: info@happyschool.nl