Zit jij ergens mee? En wil je dat graag veranderen? Dan kun je bij ons langskomen. Het maakt niet uit wat je dwars zit! Het kan bijvoorbeeld zijn dat je wordt gepest, of je pest zelf en kan er niet mee ophouden, of je ouders zijn gescheiden, of je bent heel bang voor toetsen en spreekbeurten, of je vindt het moeilijk om vriendjes of vriendinnetjes te maken of er zit je iets heel anders dwars waardoor je je verdrietig , bang, boos of rot voelt. Samen proberen we er achter te komen wat er precies aan de hand is en zo leer je jezelf beter kennen. Wij gaan jou niet zeggen wat je moet doen of hoe je het moet oplossen. Vaak weet je, héél diep van binnen en zonder dat je dat in de gaten hebt, zelf het beste wat voor jou de beste oplossing is om met je ‘probleem’ om te gaan. Samen gaan we op zoek naar JOUW manier!

Wat gaan wij doen?

Je ouders bellen naar Happy2school om een afspraak te maken. Jouw ouders kennen jou heel goed. Daarom gaan wij eerst een keer met hun praten. Het kan ook zijn dat je hier bij bent. Wij praten dan over hoe het met jou gaat. Wat zij/wij denken dat er aan de hand is. En over wat jou zou kunnen helpen.

Dan maken we een eerste afspraak met jou. Door samen te spelen en te praten gaan we kijken wat jou bezig houdt. We praten over wat jij wil doen en wil leren om beter met jouw probleem om te gaan. Je kan bij mij spelen, kletsen, schilderen, toneelspelen….verhalen luisteren. Je kan natuurlijk ook zelf iets meenemen als je dat wilt! Door veel samen te doen, komen we er samen achter wat jou het beste kan helpen. Van tevoren weten we niet wat dat zal zijn…dat gaan we samen proberen te ontdekken: “Samen op weg naar je eigen wijsheid”. Wat wij wél weten is dat het JOUW manier wordt!

Het is soms eerst niet gemakkelijk om hulp te vragen…. Maar weet je… samen kunnen we vaak meer dan in ons eentje!

Uitleg voor ouders/verzorgers:

Iedere ouder en/of verzorger ziet zijn kind het liefst gelukkig! In de meeste gevallen is dat ook zo. Soms hebben kinderen te maken met een (leer)probleem, situatie of een gebeurtenis en weet men niet hoe hier mee om te gaan. Soms is het ook helemaal niet duidelijk waarom het kind niet lekker in zijn vel zit.

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag.

Als kindercoach kijken we mee met de ouders en het kind en kijken we vanuit de actuele situatie welke stappen gezet zouden kunnen worden. Daarbij werken we oplossings-en toekomstgericht.

Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant en klare oplossingen. Wij gaan er van uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf!

We proberen hen te helpen om deze antwoorden te vinden, om hier bewust van te worden en ook in te kunnen zetten. Het is voor ons bijzonder om kinderen te begeleiden op deze weg. Samen ontdekken en leren, ontwikkelen en eigen maken tot jouw eigen wijsheid!

Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen ontdekt uw kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft en welke vaardigheden hij/zij kan leren om zo beter om te gaan met zijn/haar probleem.

Doelen:

Kinderen leren eigen kracht kennen waardoor ze steviger in hun schoenen staan
Kinderen leren eigen kwaliteiten (her)ontdekken en (her)vinden zo hun zelfvertrouwen
Kinderen leren hun eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden