Een video-opname is een goed hulpmiddel bij de coaching van docenten. Nog beter is het als er snel hulp geboden kan worden. Wanneer je als leerkracht problemen ervaart met de groep of met individuele leerlingen kan SVIB ingezet worden. SVIB is een intensieve vorm van begeleiding voor leerkrachten en/of leerlingen. SVIB is een intensieve vorm van begeleiding voor leerkrachten en/of leerlingen. Analyse van video-opnamen geeft inzicht in uw handelen in de dagelijkse praktijk. Met name de reactie van de leerling(en) hierop, kan leiden tot een aanpassing van uw aanpak voor de groep.

Voordelen van SVIB:


•probleemoplossend en handelingsgericht,
•werkt eerder vanuit sterkte dan vanuit zwakte,
•het gesprek vindt plaats naar aanleiding van objectief waarneembaar gedrag,
•micro-analyses (per seconde) zijn mogelijk,
•gedragingen worden op bewust niveau gebracht,
•het maakt reflectie op dieper liggende factoren mogelijk,
•effect van het leerkrachthandelen op de kinderen wordt zichtbaar,
•mogelijkheid om later op een rustig moment nog een terug te kijken,
•activerend.

Wij komen op school voor het kennismakingsgesprek en de intake met de docent. We bespreken de leervraag en spreken af waar en wat er gefilmd wordt in de klas. Daarna hebben we minimaal twee lesuren nodig om de montage te maken. De coaching en de bespreking kan meteen daarna plaatsvinden.
Voordeel is dat de les nog vers in het geheugen zit, de docent snel geholpen kan worden en het minder tijd kost.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt een mail sturen naar: : info@happyschool.nl