Kernvisie methode

De Kernvisie methode

Klik op de afbeelding voor een vrijblijvend adviesgesprek, of bel met 06 42 22 22 28

U snapt het niet. Uw kind is slim, maar het lukt haar/hem niet om de lesstof in zich op te nemen. Rapportcijfers blijven achter, de leerkracht weet het ook niet meer. Zo langzamerhand begint iedereen te denken – u kind zelf voorop – dat hij/zij ‘het’ niet kan, dat hij/zij dom is.

Toch hoeft dit niet zo te zijn. Sommige kinderen hebben een andere manier om informatie te verwerken. Zij denken bij voorkeur in beelden en gevoelsmatig. Terwijl ons onderwijs juist op het gehoor en op de ratio is ingesteld. Algemene gedachte is: wanneer het kind de lesstof maar vaak genoeg krijgt aangeboden, komt die vanzelf in zijn/haar langetermijngeheugen terecht. Automatiseren noemen we dat.

Maar bij sommige kinderen wordt dit automatiseren verstoord door hun eigen associaties en gedachtestromen. Deze kinderen noemen we vaak ‘afwezig’ of ‘snel afgeleid.’

Met de Kernvisie methode leert uw kind technieken om de lesstof op een andere manier op te slaan en te reproduceren: visueel, in beelden. De manier is voor sommige kinderen natuurlijker. Zo leert uw kind te leren vanuit zijn eigen kracht. Uw kind ziet zichzelf ineens met sprongen vooruit gaan.

Zo keert het plezier in het leren weer terug. Want veel kinderen met leerproblemen zijn niet gelukkig. Dat is het trieste gevolg van maanden of zelfs jaren niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van school en thuis…
Wanneer blijkt dat de Kernvisie methode geschikt is voor uw kind starten we direct na het intakegesprek, het coachingstraject met de eerste sessie. Deze duurt dan een uur. In de volgende sessies worden nieuwe elementen en technieken aangereikt, afgestemd op de leerproblemen en sterke kanten van uw kind.
Het gaat om gemiddeld 5 tot 8 sessies van een uur, afhankelijk van de problematiek, met een frequentie van eens in de 3 weken. Het is wenselijk dat een ouder/verzorger aanwezig is bij iedere sessie, zodat meegegeven oefeningen thuis in de tussenperiode geoefend kunnen worden.
Tussentijds telefonisch contact is in onderling overleg altijd mogelijk.

Doe de test!

Kijk zelf of uw kind kenmerken vertoont uit de onderstaande lijst. Voldoet uw kind aan meer dan 10 van de omschrijvingen? Grote kans dat de kernvisiecoach je kind verder helpt!

• Als iemand iets vertelt, ziet mijn kind het direct voor zich.
• Een slordig handschrift.
• Weet dingen zonder uit te kunnen leggen waarom.
• Een levendige verbeelding en veel fantasie.
• Maakt graag constructies met speelgoed zoals Lego of Kapla?
• Is goed in het oplossen van puzzels en doolhoven?
• Is gemakkelijk afgeleid?
• Kan moeilijk een opdracht op een logische, samenhangende manier afwerken?
• Kan met meerdere dingen tegelijk bezig zijn.
• Eerst doen en dan denken!
• Kan snel complexe situaties overzien.
• Is perfectionistisch.
• Is bang om fouten te maken en gevoelig voor kritiek.
• Heeft een goed gevoel voor humor.
• Kan goed gezichten onthouden maar minder goed namen.
• Droomt regelmatig weg of is juist druk.
• Kan anderen goed aanvoelen.
• Vergeet vaak de tijd.
• Laatbloeier.

Klik hier voor meer informatie over de Kernvisie Methode